یك مقام مسئول خبر داد

دست تولیدكنندگان داخلی را در دست متقاضیان قرار دادیم

دست تولیدكنندگان داخلی را در دست متقاضیان قرار دادیم آچار: یك مقام مسئول در وزارت صنعت از راه اندازی سامانه توانیران بمنظور ثبت اطلاعات تولیدكنندگان داخلی و نمایش توانمندی های داخلی آگاهی داد.


به گزارش آچار به نقل از مهر، سید محمد مهدی هادوی، رئیس مركز ساخت داخل، صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز سه شنبه یك بهمن، در نشست خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به اینكه سامانه توانیران برای پشتیبانی ا