گزارش ماهانه فائو نشان داد

كاهش قیمت جهانی مواد غذایی بخاطر كرونا

كاهش قیمت جهانی مواد غذایی بخاطر كرونا به گزارش آچار جدید ترین گزارش سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد (فائو) نشان داد كه قیمت جهانی مواد غذایی تحت تأثیر تبعات اقتصادی و لجستیكی پاندمی ویروس در ماه آوریل برای سومین ماه متوالی كاهش پیدا كرده است.به گزارش آچار به نقل از ایسنا، شاخص قیمت غذای فائو که تغییرات ماهانه سبدی از غلات، دانه های روغنی، محصولات لبنی، گوشت و شکر را بررسی می کند، در آوریل به ۱۶۵.۵ واحد رسید که ۳.۴ درصد در مقایسه با مارس کاهش داشت.

شاخص قیمت شکر فائو