جزئیات ابلاغیه مهم وزیر صمت برای تقویت داخلی سازی

جزئیات ابلاغیه مهم وزیر صمت برای تقویت داخلی سازی به گزارش آچار وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور ابلاغیه ای به معاونت ها و شركتهای تابعه وزارت صمت، توجه ویژه به مبحث داخلی سازی را مورد تاكید قرار داد.به گزارش آچار به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور ابلاغیه ای به معاونت ها و شرکتهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، توجه ویژه به مبحث داخلی سازی را مورد تاکید قرار داد و بر لزوم پایش و نظارت مستمر، مدیریت و اعمال ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، راه اندازی نمایشگاه های دائمی در سطح استان ها و سازمان ها، به روز رسانی مستمر سامانه توانیران و به هم رسانی توانمندی ها و نیازها و هم افزایی ذی نفعان تاکید نمود.
در برنامه ابلاغ گردیده بر لزوم پایش و نظارت مستمر، مدیریت و اعمال ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، راه اندازی نمایشگاه های دائمی در سطح استان ها و سازمان ها، به روز رسانی مستمر سامانه توانیران و به هم رسانی توانمندی ها و نیازها و هم افزایی ذی نفعان تاکید گردیده است.
مدیریت واردات
در این ابلاغیه تاکید شده است؛ سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات و معاونت های امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی با همکاری سازمانهای استانی موظف می باشند بر مبنای بخشنامه های جدید ابلاغ گردیده، نسبت به مدیریت و اعمال ممنوعیت برای واردات دارای کالای مشابه داخلی اقدام نمایند.
سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر مقررات صادرات و واردات با همکاری معاونت های امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی موظف می باشند با استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده یک و رویکرد پشتیبانی از کالای ایرانی، نسبت به بازبینی تعرفه های گمرکی کالاها و مقررات مرتبط (به ویژه مذکورکردن تعرفه های سایر) به صورت متناوب و مستمر اقدام نمایند.
به منظور شفاف سازی در واردات کالاهای مورد نیاز کشور، سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر مقررات صادرات و واردات با همکاری معاونت های ذیربط موظف می باشند نسبت به اعمال ساختار شناسه کالا ذیل تعرفه ها (براساس برنامه زمانبندی شده و متناسب با اولویتهای کالایی) اقدام نمایند تا امکان تطبیق ظرفیت های ساخت داخل با کالاهای وارداتی فراهم گردد.
توسعه زیرساختها
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران موظف است در ورودی شهرک های صنعتی (با اولویت شهرک های صنعتی بزرگ و مادر) مکان مناسبی را برای عرضه نیازمندی ها و توانمندیهای واحدهای مستقر در هر شهرک پیشبینی کرده و اقدامات مورد نیاز جهت راه اندازی دائمی این نمایشگاه ها را به عمل آورد؛ امکان استفاده از این نمایشگاه ها می بایست به سادگی برای واحدهای مستقر در هر شهرک فراهم گردد.
سازمان توسعه تجارت موظف است نسبت به اختصاص محل مناسب و دائمی برای نمایشگاه ساخت داخل در مرکز و استان ها اقدام نماید تا در هر رویداد نمایشگاهی و متناسب با نمایشگاه برگزار شده، امکان عرضه نیازمندی ها و توانمندی های آن فعالیت وجود داشته باشد.
سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های توسعه ای با همکاری معاونت های ذیربط و سازمانهای استانی موظف می باشند نسبت به برگزاری نمایشگاه های دائمی، دورهای، مجازی و یا محلی با رویکرد به هم رسانی توانمندی ها و نیازمندی ها اقدام نمایند.
معاونت های امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی موظفند نسبت به تقویت و توسعه شرکتهای عمومی و تخصصی طراحی و ساخت (EPC) برای نهادینه کردن دانش در زنجیره ارزش (با اولویت صنایع مزیت دار) برنامه ریزی و اقدام نمایند. سازمان های ای دور و ایمیدرو موظفند در صورت نیاز در اجرای این برنامه با معاونت های ذیربط همکاری لازم را به عمل آورند.
مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات موظف است نسبت به به روزرسانی پیوسته و مستمر سامانه توانیران در جهت افزایش کارآمدی و اثرگذاری آن برنامه ریزی و اقدام نماید. مرکز نوسازی و تحول اداری، دفتر آمار و فرآوری داده ها و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم موظف می باشند نسبت به یکپارچه سازی اطلاعات و برقراری ارتباط بین سامانه ها (ستاد ایران، ثبت سفارش، بهین یاب و توانیران) مطابق برنامه عملیاتی مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات اقدام نماید.
تعمیق و توسعه ساخت با استفاده از ظرفیت های موجود و یا سرمایه گذاری
معاونت امور صنایع و معاونت امور معادن و صنایع معدنی موظف می باشند لیست اقلام و نیازهای اصلی کشور را تهیه و به معاونت طرح و برنامه اعلام نمایند. معاونت طرح و برنامه هم موظف است ضمن اعلام اولویت های سرمایه گذاری و هدایت طرح های توسعه ای برای تولید حداکثری این اقلام، برنامه ریزی و اقدام نماید.
معاونت های امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی موظف می باشند با شناسایی ظرفیت های موجود، نسبت به فعال سازی آنها در جهت افزایش تولید و یا تعمیق ساخت داخل اقلام و نیازهای اصلی کشور اقدام نمایند.
معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به جلب همکاری سرمایه گذاران بخش خصوصی، نهادهای عمومی و سازمانهای توسعه ای برای سرمایه گذاری اقلام و نیازهای اصلی کشور اقدام نماید.
سازمانهای توسعه ای ای درو و ایمیدرو موظف می باشند برنامه اجرایی و سالانه تعمیق ساخت داخل را برای کلیه شرکت های تحت پوشش و یا تحت نظارت و مدیریت خود تهیه و به صورت سالانه اجرا نمایند.
معاونت طرح و برنامه با همکاری معاونت ها و سازمانهای ذیربط وزارت صمت، نقشه راه تولید اقلام گلوگاهی با هدف توسعه ساخت را تدوین و ابلاغ نماید. در این نقشه راه می بایست مسیر مونتاژکاری و تعمیق ساخت داخل در محصولات و فعالیتهای صنعتی، سرمایه گذاری و توسعه فعالیت شرکتهای دانش بنیان برای تأمین نیازهای فناورانه محصولات و زمینه سازی برای ایجاد برندهای ملی و بازارسازی برای محصولات تولیدی در داخل و خارج پیشبینی و برنامه ریزی شود.
بهم رسانی توانمندی ها و نیازها و هم افزایی ذینفعان
معاونت های امور صنایع و امور معادن