تا ۲۵ خردادماه؛

تعرفه واردات تخم مرغ ۵ درصد شد

تعرفه واردات تخم مرغ ۵ درصد شد آچار: حقوق ورودی تخم مرغ خوراكی تا تاریخ ۲۵ خردادماه به میزان پنج درصد تعیین شد.به گزارش آچار به نقل از مهر، بر مبنای مصوبه هیأت وزیران با ابلاغ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، حقوق ورودی تخم مرغ خوراكی تا بیست و پنجم خردادماه به میزان پنج درصد تعیین شد.
بر اساس این ابلاغیه، هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷.۱.۲۶ به پیشنهاد شماره ۰۲۰.۲۴۸ مورخ ۱۳۹۷.۱.۱۶ وزارت جهاد كشاورزی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:
۱- حقوق ورودی تخم مرغ خوراكی به شماره تعرفه ۰۴۰۷۲۱۱۰ از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تا تاریخ ۱۳۹۷.۳.۲۵ به میزان پنج درصد تعیین می گردد.
۲- مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم مرغ خوراكی با تعرفه پنج درصد حداكثر تا تاریخ ۱۳۹۷.۳.۲۵ و مهلت ترخیص محموله های وار