آل اسحاق در گفتگو با مهر؛

۶ مزیت سامانه نیما، نظام ارزی كشور شفاف شد

۶ مزیت سامانه نیما، نظام ارزی كشور شفاف شد آچار: وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به مزیت های نظام یكپارچه معاملات ارزی اظهار داشت: عدم اطلاع از میزان ارز ورودی و خروجی كشور با بهره برداری از سامانه نیما برطرف شد.یحیی آل اسحاق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه دوران التهابات ارزی بر بخش های اقتصادی و اجتماعی كشور تاثیر داشت كه هدف آن، سلب اعتماد مردم نسبت به نظام بانكی كشور بود، اظهار داشت: دولت برای مدیریت این نوسان، با اتخاذ سیاست ارزی همچون یكسان سازی نرخ ارز و ه