توسط وزارت ارتباطات؛

فهرست واردكنندگان گوشی با ارز دولتی اعلام گردید

فهرست واردكنندگان گوشی با ارز دولتی اعلام گردید آچار: وزارت ارتباطات فهرست واردكنندگان گوشی همراه با ارز دولتی را اعلام نمود.


به گزارش آچار به نقل از مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان لیستی از ۴۰ شركت واردكننده گوشی همراه، توضیح داد: از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شركت وارد كننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است كه ۳۰ شركت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه كرده اند. رقم كل ارز اختصاص یافته به ۴۰