توزیع گوشت با كارت ملی!

توزیع گوشت با كارت ملی! آچار: نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با اشاره به توزیع گوشت وارداتی در فروشگاه های بزرگ برای فروش، اظهار نمود: توزیع گوشت با كارت ملی كاری نمایشی و بازارگرمی است.


اصغر پورباطنی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا درباره وضعیت موجودی گوشت قرمز در اصفهان اظهار داشت: اگر قدرت خرید مردم بالا باشد كمبود گوشت خواهیم داشت، اما اكنون به علت كاهش قدرت خرید مردم، گوشت در یخچال مغازه های قصابی مانده و خریداری ندارد.
نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان افزود: قیمت گوشت قرمز طی دو ماه گذشته تابحال ثابت مانده و برخلاف خیلی از كالاهای دیگر به صورت ساعتی و یا روزانه افزایش نداشته است.
وی درباره قیمت انواع گوشت قرمز، اظهار نمود: هم اكنون نرخ گوشت بره درجه یك كیلویی 55 هزار تومان تعیین شده، ام