از برداشت سریع انار تا قشلاق زنبورها در سفارش های هواشناسی كشاورزی

از برداشت سریع انار تا قشلاق زنبورها در سفارش های هواشناسی كشاورزی آچار: برنامه ریزی برای كوچ زنبورهای عسل از مناطق ییلاقی به مناطق قشلاقی، تسریع در برداشت انار با عنایت به افت دما، خودداری ا