شرایط ثبت نام و انتخاب رشته بدون كنكور دانشگاه آزاد

شرایط ثبت نام و انتخاب رشته بدون كنكور دانشگاه آزاد آچار: چنانچه از جمله داوطلبانی هستید كه قصد ورود به دانشگاه بصورت بدون كنكور را دارید ، پذیرش دوره های بدون كنكور دانشگاه آزاد می تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد.


چنانچه از جمله داوطلبانی می باشید که قصد ورود به دانشگاه بصورت بدون کنکور را دارید ، پذیرش دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد میتواند انتخاب مناسبی برای شما باشد.  پذیرش دانشجو در این دانشگاه معمولا دو دوره در سال انجام می شود. نوبت اول برای ورودی مهر ماه می بل