دادستان كل كشور:

نامه وزیر خارجه فاقد مستندات قابل تعقیب بود

نامه وزیر خارجه فاقد مستندات قابل تعقیب بود آچار: دادستان كل كشور اظهار داشت: نامه ۱۲ صفحه ای آقای وزیر محترم امور خارجه در پاسخ نامه بنده در مورد مسائل پولشویی حاوی هیچ مستند و دلیل و مدركی كه قابل تعقیب باشد نبود.


به گزارش آچار به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان كل كشور در مراسم گرامیداشت هفته بسیج كه در اتاق اصناف تهران برگزار شد، نقش اصناف در پیروزی انقلاب را بی بدیل توصیف كرد و اظهار داشت: در سال های پیش از پیروزی انقلاب در حوزه علمیه قم، همیشه یك چشممان به بازار و بازاریان در تهران و قم بود و وقتی كه در یك حادثه و مسئله ای بازار حضور جدی پیدا می كرد، موج بزرگی را در كل كشور به وجود می آورد.دادستان كل كشور اضافه كرد: نقش اصناف هم به اعتبار اینكه نبض اقتصاد در دست بازار بود و هم به اعتبار یك شاخه قوی از حضور توده مردم، موثر بود و پس از پیروزی انقلاب هم نقش اصناف و بازاریان و كسانی كه نبض اقتصاد كشور را در دست دارند، در تداوم استمرار انقلاب قابل توجه بوده و هست.حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به حدیثی از امام جعفر صادق (ع) در باب تجارت، اشاره كرد: كشور ما امروز با مسایلی مواجه می باشد كه یكی از مهمترین آنان اقتصاد كشور به شما می رود و مسئله اقتصاد و مدیریت ثروت و كشور در هر دوره و زمانی و خصوصا در شرایطی كه در آن قرار داریم، مهم می باشد.دادستان كل كشور با تببین چند شاخص در ارتباط با بسیج اصناف، آشنایی با معارف و شناخت راه اقتصاد را بعنوان آغازین نكته یاد شده قرار داد و بیان داشت: امیر المومنین علی (ع) خطاب به تجار می فرماید كه پیش از اینكه بخواهید وارد عرصه تجارت شوید راه تجارت را بیاموزید پس لزوم دارد اتاق اصناف همواره به این سوژه توجه كرده و ناشر این فرهنگ علوی باشد.وی بر توسعه و گسترش دوره های آموزشی فقه تجارت از طرف اتاق اصناف اصرار كرد.حجت الاسلام و المسلمین منتظری دومین و سومین شاخص اصناف بسیجی را كوشش برای رعایت حلال و حرام در درآمد و ترغیب افراد به استفاده از مالشان و جهاد به مال برای تقویت دین عنوان نمود.دادستان كل كشور اظهار داشت: بسیج اصناف باید راه و طرحی عرضه نماید تا فشاری كه امروز به قشر مستضعف جامعه وارد می شود، كاهش پیدا كند.حجت الاسلام و المسلمین منتظری یكی دیگر از شاخصه ها را مبارزه با تعدی به بیت المال و حقوق عامه دانست و اشاره كرد: باید برای مبارزه با این سوژه یك اراده جدی وجود داشته باشد و اگر وظیفه نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منكر را در جامعه خودمان زنده بداریم و حفظ حقوق عامه به مطالبه عمومی تبدیل گردد، خیلی از مشكلات این حوزه كاسته می شود.دادستان كل كشور در بخش دیگری از اظهاراتش با تاكید بر اینكه تفكر غربی در اقتصاد ما را به جایی نمی رساند، افزود: باید چارچوب های اقتصاد اسلامی را در مسایل خودمان پیاده نماییم.دادستان كل كشور در بخشی از اظهاراتش به وضعیت اقتصادی كشور اشاره نمود و اضافه كرد: امروز در حوزه اقتصاد مشكلات فراوانی داریم. یكی از اشكالات بستگی به تصمیمات خارج از كشور دارد كه بخش اندكی مربوط به آنجا میگردد. البته بنده نمی خواهم درصد تعیین كنم؛ ولیكن اگر بخواهیم یك ترازوی دو كفه ای را در نظر بگیریم آن كفه ای كه به تصمیمات و توطئه های خارج از كشور برمی گردد و كفه ای كه تصمیمات داخل كشور در آن قرار دارد؛ اساسا تصمیمات داخلی كشور ما در ارتباط با مسائل اقتصادی كفه سنگین تری را شامل میگردد.حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح كرد: بیشتر قصور، تقصیر یا ضعف در مدیریت داخلی است كه كشور ما امروز از لحاظ اقتصادی به این وضع رسیده است.وی اشاره كرد: ما یك كشور توانمند، ثروتمند، دارای پتانسیل های بسیار فراوان و ظرفیت های بسیار زیاد هستیم و باید وضعیت اقتصادی ما خیلی بهتر از این باشد و كشوری فقیر نیستیم و معادن و افكار و اندیشه های بسیار زیادی داریم و با این ظرفیت ها، این وضعیت و شرایط اقتصادی امروز نشان داده است كه یك جای كار می لنگد.دادستان كل كشور با تاكید بر اینكه بخش عمده ای از مشكلات اقتصادی ما به مدیریت داخلی برمی گردد، اضافه كرد: مدیران اقتصادی ما بسیجی فكر نیستند؛ اگر بسیجی فكر، عمل و حركت و برنامه ریزی می كردند امروز وضعیت اقتصادی كشور ما این چنین نبود.حجت الاسلام و المسلمین منتظری اظهار داشت: در بخش های مختلف اشكال و لطمه های جدی داریم؛ همه وضعیت ارز ما بستگی به خارج ندارد بخشی از وضعیت ارزی كه در این ماه های اخیر حاكم شد به مدیریت و تصمیمات داخلی برمی گردد.دادستان كل كشور در بخشی از اظهاراتش به وضعیت اقتصادی كشور اشاره نمود و اضافه كرد: امروز در حوزه اقتصاد مشكلات فراوانی داریم. یكی از اشكالات بستگی به تصمیمات خارج از كشور دارد كه بخش اندكی مربوط به آنجا میگردد. البته بنده نمی خواهم درصد تعیین كنم؛ ولیكن اگر بخواهیم یك ترازوی دو كفه ای را در نظر بگیریم آن كفه ای كه به تصمیمات و توطئه های خارج از كشور برمی گردد و كفه ای كه تصمیمات داخل كشور در آن قرار دارد؛ اساسا تصمیمات داخلی كشور ما در ارتباط با مسائل اقتصادی كفه سنگین تری را شامل میگردد.حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح كرد: بیشتر قصور، تقصیر یا ضعف در مدیریت داخلی است كه كشور ما امروز از لحاظ اقتصادی به این وضع رسیده است.وی اشاره كرد: ما یك كشور توانمند، ثروتمند، دارای پتانسیل های بسیار فراوان و ظرفیت های بسیار زیاد هستیم و باید وضعیت اقتصادی ما خیلی بهتر از این باشد و كشوری فقیر نیستیم و معادن و افكار و اندیشه های بسیار زیادی داریم و با این ظرفیت ها، این وضعیت و شرایط اقتصادی امروز نشان داده است كه یك جای كار می لنگد.دادستان كل كشور با تاكید بر اینكه بخش عمده ای از مشكلات اقتصادی ما به مدیریت داخلی برمی گردد، اضافه كرد: مدیران اقتصادی ما بسیجی فكر نیستند؛ اگر بسیجی فكر، عمل و حركت و برنامه ریزی می كردند امروز وضعیت اقتصادی كشور ما این چنین نبود.وی اشاره كرد: البته مشكلات خارجی داریم و سال های متوالی است كه دشمن ما را تحریم كرده و این سوژه فراز و نشیب هایی داشته است به علاوه اینكه رهبر معظم انقلاب با دوراندیشی ای كه داشتند از چند سال قبل مسئله اقتصاد مقاومتی را مطرح و بر آن اصرار فرمودند.دادستان كل كشور با اشاره به تشكیل ستاد اقتصاد مقاومتی و تعیین فرمانده برای آن اشاره كرد: در مسائل اقتصاد مقاومتی مدیرانی كه زمام امور اقتصادی را به دست گرفته اند اعتقادی به اقتصاد مقاومتی نداشتند و یا در اقلیتی بودند كه نمی توانستند تاثیرگذارباشند و آن اقتصاد مقاومتی مورد مطالبه رهبری را محقق بسازند.حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: نتیجه این شده است كه امروز وضعیت كارخانجات، بازار، طلا و وابستگی و مسائل مختلف به گونه ای است كه امروز شاهد آن هستیم.وی با طرح این پرسش كه باید دید چند درصد از شاخص های تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی محقق شده است بیان داشت: آیا اشكال در این است كه بگوییم تحریم هستیم، در حالیكه باید اظهار داشت: آن بخشی كه مربوط به خودمان است را باید درست نماییم تا به بقیه برسیم.دادستان كل كشور اشاره كرد: همه قبول داریم كه در جنگ اقتصادی هستیم، ولی آیا در جنگ اقتصادی نباید كسانی كه وارد عرصه این جنگ می شوند مردان جنگ باشند؟حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به خاصیت های مردان جنگ اقتصادی به مقایسه این دوران با زمان جنگ تحمیلی پرداخت و اضافه كرد: همه به خاطر دارند كه در زمان جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس سپاهیان و ارتشیان با چه وضعیتی به سنگر رفته و از جان خودشان مایه می گذاشتند تا دشمن را با شكست مواجه نمودند پس در جنگ اقتصادی امروز هم باید مردان جنگ به میدان بروند.وی با تاكید بر اینكه زمام اقتصادی امور كشور باید به دست مردان آشنا به امور و فنون جنگ اقتصادی باشد، افزود: همانطور كه در جنگ نظامی یك سرلشكر و فرمانده باید به فنون نظامی آشنایی داشته باشد و نقاط قوت وضعف دشمن را شناسایی كند و در كنار آن باید نقاط ضعف و قوت خودرا هم شناسایی كند، در جنگ اقتصادی باز همین گونه است.دادستان كل كشور اشاره كرد: چند ماه پیش از اینكه وضعیت ارز بحرانی شود، صراحتا به بعضی از مسئولان كشور عرض كردم كه اگر بخواهید در جنگ اقتصادی موفق شوید تیم اقتصادی شما تیم اقتصادی جنگی نیست. آنقدر این سوژه را بیان كردم تا تغییر و تحولی بوجود آمد، اما این تغییر و تحول هم به نظر بنده خیلی كارساز نیست.حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به جایگاه مدعی العمومی دادستانی كل كشور اشاره كرد: در قوه قضاییه باز با موانعی مواجه شدیم و اگر برای رفع موانع، قانونی به مجلس می فرستادیم زمان می برد پس به این نتیجه رسیدیم كه باید استجازه ای در روند رسیدگی ها صورت گیرد، البته عمده مسائل اقتصادی در دست دولت و مسئولان اجرایی می باشد و ربطی به قوه قضاییه ندارد.دادستان كل كشور اشاره كرد: دستگاه قضا نه تصمیم گیر است و بودجه، بانك مركزی و وزارت اقتصاد و دارایی در اختیار ندارد، ولی می تواند می تواند همراه و همكار باشد پس باید دردها را شناسایی و درمان و راه درمان را بلد باشیم.وی اشاره كرد: اگر بخواهیم متناسب با شرایط جنگی كه دشمن در مسائل اقتصادی بر ما تحمیل كرده موفق شویم باید نظام جنگ اقتصادی را بلد باشیم، نقاط ضعف و قوت دشمن را بشناسیم و مدبرانه و حكیمانه برای حل مشكلات ورود نماییم و به صورت قطع نمی توان با شرایط عادی جلو رفت.دادستان كل كشور با روشنگری نسبت به نقشه های دشمن در این جنگ اقتصادی اضافه كرد: دشمن به مجرد اینكه می فهمند از جانب دولت و جمهوری اسلامی با یك شركت خارجی صحبت میگردد بلافاصله مامور خودشان را می فرستند تا با آن شركت صحبت كرده و اعلام می نمایند تا با ایران همكاری نكند.حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت: آمریكا و رژیم صهیونیستی مركزی را تهیه كرده و بیشتر از ۳۰۰ نفر كارشناسن تعیین كرده و مرتب و لحظه به لحظه مسایل ایران را رصد می كنند تا به كشورمان ضربه وارد نمایند.حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه یكی از لطمه های كشور را پولشویی عنوان نمود و با انتقاد از عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی اظهار داشت: قانون پولشویی را تصویب؛ اما به آن عمل نكردیم و همچنان از قوانینی است كه غیرمعمول بر زمین مانده است.وی با تاكید بر اینكه همه كشورها با پولشویی مواجهند، افزود: پولشویی واقعیتی در جامعه ما است كه از راه قاچاق كالا، ارز و مواد مخدر وارد كشور می شود، یك سمی برای اقتصاد كشور به حساب می آید و به نحوی همه كشورها با آن مواجهند و نمی گردد كشوری را پیدا كرد كه در آن پولشویی نباشد.دادستان كل كشور مسئولان اجرایی، مسئولان پولی و بانكی و مسئولین قضایی را متولیان مبارزه با پولشویی دانست و اشاره كرد: مرحله اول مقامات اجرایی و دولت هستند كه باید با پولشویی مبارزه كنند.وی از مسئولان اجرایی و دولتمردانی كه در رابطه با مسایل اقتصادی هستند خواست كه مجدانه قانون پولشویی را به مرحله اجرا بگذارند و اگر ضعف و اشكالی دارد در عمل مشخص كنند و رفع اشكال نمایند.حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: بانك ها، بانك مركزی، بخش های پولی و بانكی هم در مبارزه با پولشویی نقش موثری می توانند داشته باشند، ولی متاسفانه در مسایل بانكی شفاف سازی نداریم و به سبب عدم شفافیت در عملیات بانكی، مسائل پولی و بانكی خیلی سوء استفاده قرار می گیرد.دادستان كل كشور با تاكید بر اینكه سامانه ها باید به هم ارتباط داشته باشد، اشاره كرد: باید اطلاعات سامانه های در رابطه با ثبت سفارش، سازمان گمرك و بخش در رابطه با مبارزه قاچاق كالا را یكدست نماییم، ولی هنوز موفق به انجام این كار نشدیم و مسئولیت این كار با دستگاه اجرایی می باشد.وی با تاكید بر اینكه بانك ها، دستگاه های اجرایی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صمت باید با برنامه ریزی های شفاف جلوی بعضی از سوء استفاده ها را بگیرند، بخشی از پولشویی ها را ناشی از عدم شفافیت دانست.حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح كرد: بانك مركزی، وزارت صمت، سیستم بانكی و وزارت اقتصاد و دارایی كه زمام امور اقتصادی و پولی و بانكی را در دست دارند، باید مانع از عملیات پولشویی شوند.دادستان كل كشور در بخش پایانی اظهاراتش به ادعای وزیر امور خارجه در ارتباط با وضعیت پولشویی در كشور اشاره نمود و به بیان چند نكته پرداخت.وی در تبیین نكته اول اشاره كرد: شرایط كشور از لحاظ مسایل داخلی و خارجی به گونه ای است كه خیلی از امور خصوصا توسط مسئولین باید رعایت شود و مراعات بیان بعضی از مسایل را داشته باشند تا مورد سوء استفاده دشمن قرار نگیرد.حجت الاسلام و المسلمین منتظری در بیان نكته دوم با تاكید بر اینكه وزیر امور خارجه در شرایط كنونی و با عنایت به مسایل ارتباط بین المللی باید تقویت شود، افزود: دیپلماسی بین المللی نظام جمهوری اسلامی از كانال وزارت امور خارجه و شخص وزیر انجام میگردد و نباید وزیر امور خارجه تضعیف گردد.دادستان كل كشور اشاره كرد: نكته سوم اینكه بحث پولشویی یك بحث است كه امروز در رابطه با مباحث خارج از كشور است، بحث FATF و چهار لایحه قانونی كه دولت به مجلس داده است باز مطرح است، ولی در این شرایطی كه دشمن ما را تحریم اقتصادی كرده و برای گرفتن بعضی از امتیازات فشار وارد میكند و می خواهد چهره داخلی كشور ما را ملكوب نشان دهند، اینكه از زبان وزیر امور خارجه ما این مسائل راجع به پولشویی مطرح شود خیلی موجه و حكیمانه نمی بینم.وی با اشاره به اینكه آقای وزیر محترم امور خارجه نباید در این شرایط در عرصه پولشویی این حرف ها را می زد، اظهار نمود: بنده وقتی مطالب ایشان را شنیدم برمبنای وظیفه و تكلیف، نامه ای نوشته و خواستم كه مستندات را برای پیگیری به دادستانی كل ارسال كنند.حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت: یك نامه ۱۲ صفحه ای را چند روز قبل برای بنده فرستادند كه یكسری بیانات خودشان را در آنجا باز توضیح داده بودند، همین طور حاوی مسایل دیگری بود كه خیلی در رابطه با آنچه ما خواستیم نبود و درآخر هم اشاره كردند كه دلیل و مستندی ندارم كه بخواهم بفرستم و یكی دو مورد بوده كه به آقای رییس جمهور داده ام.دادستان كل كشور با اشاره به اینكه نامه ۱۲ صفحه ای آقای وزیر محترم امور خارجه در پاسخ نامه بنده حاوی هیچ مستند و دلیل و مدركی كه قابل تعقیب باشد نبود، اظهار داشت: بنده منتظر هستم كه از ناحیه ایشان و هر مقام اجرایی دیگری اگر مستندانی هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند كه ما تعقیب می نماییم.وی اشاره كرد: انتظارم این است كه دستگاه های اجرایی با یكدیگر تعامل و همكاری داشته و در مورد افرادی كه ضربه به اقتصاد كشور می‎زنند، مدارك و دلایل را بفرستند تا بررسی شود.دادستان كل كشور درانتها این نشست در جلسه ای با حضور نمایندگان اصناف، مشكلات آنها رامورد بررسی قرار داد.

1397/09/09
22:45:12
5.0 / 5
4954
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
آچار a4f.ir
a4f.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آچار محفوظ است

آچار

مرکز فروش ابزار