قم بزودی قطب سرمایه گذاری علمی و اقتصادی كشور می شود

قم بزودی قطب سرمایه گذاری علمی و اقتصادی كشور می شود به گزارش آچار قم دبیر دفتر ارتباط استانداری قم با دانشگاه ها و مراكز پژوهشی استان قم بیان نمود: پیشبینی می نماییم بزودی استان قم به قطب سرمایه گذاری علمی و اقتصادی در كل كشور تبدیل گردد


دكتر احد رضایان قیه باشی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: سرمایه گذاری نیازمند ظرفیت های متوازن و پتانسیل های همه جانبه است. آنچه كه یك سرمایه گذار را ترغیب و تشویق می كند تا منابع مادی و غیرمادی خویش را در یك نقطه از جهان به كار بگیرد صرفا مولفه های اقتصادی نیست، بلكه مولفه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و زیست محیطی است.
وی ادامه داد: سرمایه گذار تمایل دارد تا در محیطی فرهنگی با جمعیتی منسجم كه دارای ارزش ها و هنجارهای متناسب هستند و در عین حال ارزش و اهمیت سیاسی دارد و از نظر جغرافیای و اقلیمی در موقعیت بهتری قرار دارند سرمایه گذاری كنند.
وی خاطرنشان كرد: پارامترهای سرمایه گذاری با ظهور و گسترش فناوری ها با سرعت بیشتری در حال تغییر هستند و در عین حال همچنان بسترهای سنتی به قدرت و قوت خود باقی هستند.
وی عنوان كرد: ارزش و اهمیت «سرمایه گذاری» برای هر كشور و منطقه ای غیرقابل كتمان است. هر كشوری كه موفق شود سرمایه های بیشتری جذب نماید قدرت اقتصادی و سیاسی بیشتری در معادلات جهانی خواهد داشت.
رضاییان اضافه كرد: به همین ترتیب هر استانی كه بتواند سرمایه های داخلی و و بخصوص خارجی بیشتری جذب نماید علاوه بر اینكه در شاخصهای زندگی در مقایسه با سایر استان ها بهتر خواهد شد بلكه در تقویت امنیت ملی هم نقش بسزایی خواهد داشت و این در واقع هدفی است كه استان قم و مدیریت ارشد استان به صورت ویژه دنبال می كند كه همان جذب سرمایه برای استان با هدف ارتقای جایگاه استان است.
دبیر دفتر ارتباط استانداری قم با دانشگاه ها و مراكز پژوهشی اظهاركرد: استان قم ژئوپلیتیك ویژه ای دارد؛ قم جایگاه سیاسی خاص و خصوصیت های جغرافیایی منحصر به فردی دارد. در راه ارتباطی پایتخت با 17 استان قرار گرفته است و از این روی شاهراه اصلی كشور است. مردمی بافرهنگ اصیل و غنی دارد. مورد توجه كشورهای مسلمان منطقه است.
وی ادامه داد: اجازه بدهید به صورت ریزتر وضعیت و موقعیت سرمایه و سرمایه گذاری در استان را شرح دهیم و بگوییم كه چرا پیشبینی می نماییم قم بزودی به قطب جذب سرمایه و سرمایه گذاری در ایران و چه بسا منطقه تبدیل خواهد شد
این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به وضع موجود سرمایه گذاری در قم، اظهار داشت: در دو دهه گذشته همواره قم یكی از بهترین شاخصهای سرمایه گذاری در كشور را داشته است. سرمایه گذاری در زمینه كانی ها و سنگ های معدنی: هم اكنون 70 درصد كل منگنز مورد نیاز كشور از محل سرمایه گذاری در معادن منگنز قم فراهم می شود. قم با دارا بودن 840 میلیون تن كانی و ماده معدنی همچون عقیق دومین استان كشور در زمینه سنگ ها و كانی ها است.
وی با اشاره به سرمایه گذاری در زمینه چاپ و نشر اظهاركرد: قم رتبه نخست در نشر كتب دینی و رتبه دوم در صنعت نشر و چاپ كشور را دارد. همینطور تنها استان قم است كه دارای شهرك صنعتی نشر با نام شهرك شهاب است كه در زمینی بالغ بر 200 هكتار فعالیت می كند.
این پژوهشگر اقتصادی و اجتماعی با اشاره به سرمایه گذاری در زمینه گوشت و فراورده های دامی قم بیان نمود: هم اكنون بالغ بر 67 هزار تن از گوشت قرمز و سفید مصرفی كشور در استان قم تولید می شود. با عنایت به اهمیت فراورده های دامی شهرك دام و شهر لبن در حاشیه قم بوجود آمده است.
رضاییان در مورد سرمایه گذاری در بخش كشاورزی و انرژی های تجدید پذیر استان قم اظهار داشت: استان قم با عنایت به مدار جغرافیایی و اقلیمی كه در آن قرار گرفته است در طول یكسال بیشتر از 300 روز آفتابی و گرم است كه این مورد زمینه مساعدی برای توسعه انرژی های خورشیدی و سرمایه گذاری در زمینه پنل های خورشیدی و شهرك های خورشیدی فراهم نموده است.
وی با اشراه به سرمایه گذاری در توسعه شهرك های صنعتی استان بیان نمود: قم به علل مختلف توانسته است شهرك های صنعتی موفق و پایداری ایجاد و توسعه دهد. شهرك شكوهیه بعنوان یكی از بزرگترین شهرك های صنعتی كشور مجموعه بزرگی از واحدهای تولیدی و خدماتی است.
وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان یكی از پیشران های توسعه اقتصادی استان و منطقه است كه با داشتن مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری سرمایه گذاران زیادی را به سمت استان كشانده است. شهرك صنعتی الغدیر بعنوان یكی از پروژه بزرگ استان و كشور با جذب سرمایه گذارای مختلف توانسته است جذابیت بسیاری برای استقرار واحدهای صنعتی مادر در این شهر بوجود آورد.
وی عنوان كرد: با این كه هم اكنون چندین شهرك صنعتی با همیت سرمایه گذارها توسعه یافته اما قم ظرفیت ایجاد صدها شهرك صنعتی را دارد. هم اكنون بیشتر از 10 شهرك صنعتی با زیرساختی بالغ بر 1200 هكتار بیشتر از 55000 فرصت شغلی بوجود آورده اند در این مجموعه تا به امروز 2200 قرار داد صنعتی بسته شده است.
رضاییان بیان نمود: مطالعات پیش امكان سنجی برای 80 طرح در بخش های مختلف اقتصادی، برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی با حجم سرمایه گذاری ارزی بیشتر از 800 میلیون دلار در استان قم انجام گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قابلیت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری در قم اظهاركرد: قم برای سرمایه گذاری قابلیت های منحصر به فردی دارد قابلیت ها و ظرفیت هایی كه به جرات می توان گفت در هیچ استانی در كشور نیست. قم در مهمترین شاهراه ارتباطی كشور قرار گرفته است كه این شاهراه قم را در فاصل بین استان قرار داده است.
وی ادامه داد: قم پایگاه سیاسی دوم كشور است. قم گسترده ترین زمین های هموار و مرغوب كشور را برای توسعه فعالیتهای صنعتی در اختیار دارد. قم جزو 5 استان گردشگر پذیر كشور است و بعبارتی سالانه میلیون ها شهروند داخلی و خارجی از این شهر دیدن كرده و با فعالیتهای صنعتی و تولیدی آن آشنا می شوند كه این به این مفهوم است كه هر فعالیت تولیدی و خدماتی می تواند از این فرصت تبلیغی برای برندسازی استفاده نماید.
رضاییان با ذكر این مطلب كه قم دهها میلیون تن مواد معدنی استخراج شده، در دست استخراج و استخراج نشده دارد، خاطرنشان كرد: بعضی از این مواد نه تنها در ایران بلكه در منطقه كم نظیر و بی نظیر هستند. دهها كارخانه و كارگاه می توانند فعالیتهای در رابطه با این سنگ های پرارزش داشته باشند. در واقع ما انتظار داریم در آینده سرمایه گذاران داخلی و خارجی با شناخت این معادن و مواد، سرمایه گذاری های گسترده ای در این حوزه انجام دهند.
وی ادامه داد: قم دومین پایگاه فقهی – سیاسی بیشتر از 350 میلیون شعیه در جهان است. صنعت نشر و چاپ و فعالیتهای فرهنگی – اجتماعی مرتبط نه تنها هم اكنون توسعه قابل توجهی در این خصوص دارند بلكه انتظار داریم در آینده به قطب مهمی در جهان شیعه تبدیل گردد. تاكید ما بر صنعت چاپ و نشر به شكل الكترونیكی است كه از جذابیت و قابلیت های بیشتری برخوردار می باشد و امكان توسعه فعالیتهای صنعتی بیشتری را در سطح استان فراهم می آورد.
وی با ذكر این مطلب كه قم ظرفیت بسیار بالایی برای سرمایه گذاریی و جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران در زمینه های مختلف دارد، اظهار داشت: همچون این ظرفیت ها می توان به حوزه تولیدی محتوی دینی و دیجیتال، حوزه صنعتی هایتك، حوزه خوشه های سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی بخصوص عقیق و منگنز و لیتیوم، حوزه انرژی خورشیدی و توسعه و ساخت پنل های خورشیدی، حوزه گردشگری سلامت، حوزه توسعه فعالیت صنعتی خودرویی بخصوص خودوروهای برقی، تولید قطعات مكانیكی و صنایع وابسته به شورابه های نهفته در دریاچه نمك است.
دبیر دفتر ارتباط استانداری قم با دانشگاه ها و مراكز پژوهشی استان با ذكر مشوق ها، خدمات و بسته های سرمایه گذاری قابل عرضه در قم، خاطرنشان كرد: مهمترین مشوق برای سرمایه گذار، وجود ثبات و امنیت در رویه ها و فرایندها است. شاخصهای امنیت در قم در مقایسه با خیلی از استان های كشور بسیار بالا است.
وی ادامه داد: قم با داشتن زمین های هموار، بهترین فضا و جغرافیا را برای توسعه فعالیتهای صنعتی و تولیدی دارد. متولیان توسعه سرمایه گذاری در استان هم اكنون ضمن فراهم كردن زمین های مورد نیاز در چارچوب شهرك های صنعتی برای سرمایه گذاران، در كوشش برای ایجاد تخفیف های استثنایی در قیمت تمام شده زمین هستند. در واقع نزدیكی به پایتخت و ارتباط داشتن با 17 استان كشور، سبب شده است تا عرضه زمین هایی با كیفیت بالا و قیمت بسیار پایین، بهترین پیشنهاد و مشوق ما برای جذب سرمایه گذار باشد.
وی با اشاره به اهمیت تخفیف در حامل های انرژی برای سرمایه گذاران، خاطرنشان كرد: كوشش برای ایجاد تخفیف های قابل توجه در زمینه حامل های انرژی، برای واحدهای تولیدی و خدماتی كه در شهرك های صنعتی حضور دارند یا قصد سرمایه گذاری دارند یكی دیگر از مشوق های ما در استان قم است. ما می كوشیم تا قیمت تمام شده هزینه های آب و برق و گاز را برای سرمایه گذاران كاهش دهیم.
وی اظهار داشت: تسهیل فرایندهای اداری برای سرمایه گذاران: تسهیل فرایندهای اداری و كاهش قابل توجه در اتلاف وقت سرمایه گذاران، یكی از نقاط تفاوت سیاست های استان برای جذب سرمایه گذار در مقایسه با مناطق دیگر است. ما اجازه نمی دهیم سرمایه گذار در بعضی فرایندهای غلط اداری درگیر و گرفتار شود.
وی اظهاركرد: دسترسی به مدیران برای سرمایه گذاران را از زمینه های اصلی جذب سرمایه گذاری در قم دانست و بیان نمود: دسترسی مستقیم و بدون واسطه سرمایه گذاران به عالی ترین مقام اجرای و تمامی مسئولین در رابطه با فعالیتهای سرمایه گذاری. سیاست ما دسترسی مستقیم سرمایه گذار به مقامات و مدیران و مسئولین استانی و حتی در گامی فراتر تسهیل ارتباط گیری آنها با مقامات عالی كشور با هدف رونق تولید است. هم اكنون هر سرمایه گذاری در سطح استان می تواند میتقیما با استاندار، معاونین و روسای ادارات و سازمان ها ارتباط گرفته و مشورت كند.
وی با اشاره به اهمیت خدمات، تسهیلات بانكی و رفاهی برای سرمایه گذاران خاطرنشان كرد: اراده استان بر این است كه بتواند بیشترین تسهیلات و خدمات بانكی و رفاهی را به سرمایه گذاران در سطح استان ارائه نماید. در این راستا تمهیداتی اندیشیده شده است كه از این نظر قم پیشرو به حساب می آید.
وی اظهار داشت: بسترسازی فرهنگی - اجتماعی برای قدردانی از سرمایه گذاران: تلاش واحدها و ادارات فرهنگی و اجتماعی در سطح استان بر این است تا تصویر ارزشمندی از سرمایه گذار و نتایج سرمایه گذاری در میان عامه مردم و مسئولین ایجاد كند این تصویر می تواند بسترهای لازم برای جذب سرمایه گذار را فراهم آورد. چون كه سبب شكل گیری روحیه عمومی در پشتیبانی از سرمایه گذار خواهد شد.
رضاییان اظهاركرد: در نتیجه، تمامی روندها، اقدامات و رویدادها دست به دست هم خواهند داد تا بزودی قم به قطب جذب سرمایه و سرمایه گذاری در كشور تبدیل گردد. آینده حاصل نیروهایی است كه این نیروها در برهه كنونی پشتوانه این استان و این مردم هستند. زندگی و سرمایه گذاری در این استان بزودی به یك هدف مهم تبدیل خواهد شد.1399/01/25
23:39:13
5.0 / 5
3289
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بانك , تقویت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۴
آچار a4f.ir
a4f.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آچار محفوظ است

آچار

مرکز فروش ابزار