افت شاخص تولید و فروش صنایع در مرداد

افت شاخص تولید و فروش صنایع در مرداد آچار: آچار: پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در مرداد 1402 نشان دهنده افت 8.5 و 11 درصدی شاخص تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی در مردادماه نسبت به ماه قبل است.به گزارش آچار به نقل از مهر، بررسی پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران (با بررسی ۳۱۶ شرکت بورسی) در مرداد ۱۴۰۲ نشان دهنده افت ۸.۵ و ۱۱ درصدی شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی در مرداد ماه نسبت به ماه قبل است.
جزئیات تولید و فروش شرکت ها
بر همین مبنا، در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۶.۱ و ۰.۷ درصدی را تجربه کرده است، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب کاهش ۸.۵ و ۱۱ درصدی داشته اند که تحت تأثیر محدودیت های تامین برق صنایع و تعطیلات تابستانی کارخانه ها در مرداد ماه بوده است.
همچنین در مرداد سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات افزایش ۲.۸ درصدی و شاخص فروش کاهش ۳۰.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۲۲.۷ و ۴۱.۸ درصدی داشته است.
در عین حال، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۳.۲ و ۱۵ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۱۴.۶ و ۴.۸ درصدی داشته است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ نرخ رشد ماهانه قیمت کارهای صنعتی بورسی رشد مثبت ۱.۹ درصدی را ثبت کرده است، همین طور رشد نقطه به نقطه با افزایش ۳.۸ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۰.۸ درصد رسیده است.
تغییرات شاخص تولید شرکت ها
بررسی گزارش مرکز پژوهش های مجلس بصورت جزئی تر نشان میدهد که در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی ۸ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۷ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده اند.
رشته کارهای سیمان، دارو و تجهیزات برقی بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته کارهای لاستیک و پلاستیک، چوب و کاغذ و محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.
همچنین طی مردادماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل، رشته کارهای محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات، سیمان و دارو افزایش در شاخص تولید و رشته کارهای خودرو و قطعات، لاستیک و پلاستیک و تجهیزات برقی کاهش در شاخص تولید داشته اند.
شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۲۳.۳ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۴.۹ درصدی روبه رو شده است.
همچنین در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۶.۱ درصدی را تجربه کرده است، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش ۸.۵ درصدی داشته است.
تغییرات شاخص فروش شرکت ها
به صورت جزئی تر، طی مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۰.۷ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۱ درصدی روبه رو شده است.
در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۶ رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند.
رشته کارهای تجهیزات برقی، دارو و کاشی و سرامیک بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته کارهای خودرو و قطعات، لاستیک و پلاستیک و چوب و کاغذ بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند.
همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، تنها رشته کارهای شیمیایی (به جز دارو) و» دارو افزایش در شاخص فروش داشته اند و رشته کارهای خودرو و قطعات، لاستیک و پلاستیک و تجهیزات برقی بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش ثبت کرده اند.
شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۲۴.۶ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۹ درصدی روبه رو شده است.
جزئیات افزایش قیمت شرکت های صنعتی
در مرداد سال ۱۴۰۲ نرخ رشد ماهانه قیمت کارهای صنعتی بورسی رشد مثبت ۱.۹ درصدی را ثبت کرده است.
همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ۳.۸ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۰.۸ درصدی رسیده است.
بررسی شاخص قیمت رشته کارهای بورسی نشان میدهد که در مرداد سال جاری رشته کارهای شیمیایی به جز دارو و محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات بالاترین نرخ رشد ماهانه و رشته کارهای فلزات پایه و خودرو و قطعات بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه را تجربه کرده اند.
گفتنی است، میانگین سالانه شاخص قیمت نیز در مردادماه سال ۱۴۰۲ روند نزولی یک سال اخیر خودرا ادامه داد و با ۲/۲ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۲۹.۱ درصد افزایش را نشان میدهد.
تأثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت ها
به صورت جزئی تر، رشته فعالیت دارو در مردادماه نرخ رشد ماهیانه ۲.۱ درصدی داشته است. شایان ذکر است رشد نقطه به نقطه رشته فعالیت دارو نسبت به ماه پیش کم شده و به ۲۶.۱ درصد رسیده است و میانگین سالانه قیمت نیز ۷۱.۶ درصد بالا رفته است.
یکی از رشته کارهای دیگری که در ماه های ابتدایی سال مشمول حذف ارز ترجیحی شد، رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بود. بررسی روند نرخها در این رشته فعالیت هم پس از گذشت چند ماه از اعمال این سیاست جالب توجه است؛ به گونه ای که با حذف ارز ترجیحی مواد اولیه این رشته فعالیت، رشد ماهانه شاخص قیمت در اردیبهشت و مرداد سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۵ و ۵۰ درصد رسید، اما در ماه های بعد و بعد از تخلیه اثر این شوک به شدت کم شد.
اما در ماه های اخیر اندکی بالا رفته و در مردادماه رشد ماهانه مثبت ۱.۶ درصدی داشته است. بطور مشابه رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت در این رشته فعالیت هم از تیرماه مجدداً افزایشی شده است و در مردادماه به ۱۲.۵ درصد رسیده است؛ گفتنی ست میانگین سالانه قیمت در این رشته فعالیت از مرداد ماه نزولی بوده و به ۷۱.۶ درصد رسیده است.
افت شامخ
همچنین بررسی نتایج طرح شامخ اتاق تجاری ایران نیز نشان میدهد که شاخص مدیران خرید صنعت در مرداد سال جاری ۴۷.۷۲ برای چهارمین ماه پی در پی و با شدت بیشتری در مقایسه با ماه گذشته کم شده و پایین ترین میزان هفت ماهه اخیر را از (دی ماه) به غیر از (فروردین ماه) به ثبت رسانده است.
شاخص مقدار تولید ۴۳.۸۷ برای چهارمین ماه پی در پی کاهش داشته است و در مرداد ماه کمترین مقدار خودرا طی هفت ماهه اخیر (به جز فروردین) ثبت کرده است.
علاوه بر کاهش شدید تقاضای مشتریان که بر افت تولید اثرگذار بوده است، قطعی مکرر برق، تعطیلات تابستانی کارخانه ها و کمبود مواد اولیه، کاهش تولید مرداد ماه را شدت بخشیده اند.
در عین حال خیلی از شرکتها با تأخیر در دریافت مطالبات از طرف مشتریان رو به رو هستند که باتوجه به مشکلات عدم تامین مالی از طرف بانک ها، نقدینگی و سرمایه در گردش به شدت کم شده است.
بر این اساس، شاخص میزان فروش محصولات ۳۹.۱۶ با شتاب بیشتری نسبت به ماه گذشته و برا ی چهارمین ماه پی در پی کاهشی است و کمترین مقدار هفت ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. این میزان کاهش در فروش به سبب کاهش شدید تقاضای داخل و کاهش در صادرات است.
به طور کلی در این ماه، مؤلفه های اصلی به جز میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش، کمتر از ۵۰ گزارش شده اند.
بنابراین می توان اظهار داشت که کاهش در شاخص صنعت و ایجاد شرایط رکودی عمدتا به سبب کاهش رشد میزان سفارشات است. همین طور افزایش قیمت خرید مواد اولیه طی ماه های گذشته و کمبود نقدینگی در بازار، کاهش شدید در تقاضای مشتریان و در پی آن رکود را به دنبال داشته است.
گفتنی است، طی سه ماهه منتهی به مرداد سال ۱۴۰۲ رشد میانگین متحرک سه ماهه شاخص تولید افزایش ۳.۴ درصدی و شاخص فروش آن افزایش ۱.۲ درصدی را نشان می دهند.
کاهش ۴۱.۸ درصدی فروش خودرو
با توجه به اهمیت حوزه خودرو، بررسی ها نشان میدهد که در مرداد سال جاری شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکت های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۲.۸ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۲۲.۷ درصدی داشته است.
همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸ درصدی داشته است.
بر این اساس نسبت به ماه قبل تمام زیربخشهای رشته فعالیت خودرو و قطعات رشد منفی داشته اند.
همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل زیربخشهای خودرو سواری و خودروی سنگین نیز کاهش در شاخص فروش داشته اند.
برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.


منبع:

1402/07/03
08:25:00
0.0 / 5
219
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲
آچار a4f.ir
a4f.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آچار محفوظ است

آچار

مرکز فروش ابزار